Pengurusan Tertinggi

Ketua Pengarah 
Yang Berbahagia Encik Ibrahim bin Ismail

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) 
 Yang Berusaha Encik Yusak bin Haji Mahamud 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) 
Yang Berusaha Puan Aididah binti Ibrahim