Pengurusan Tertinggi

Ketua Pengarah 
Yang Berbahagia Dato' Hajah Zuraida binti Mokhtar 

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) 
 Yang Berusaha Encik Yusak bin Haji Mahamud 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) 
Yang Berusaha Encik Ibrahim bin Ismail