29 Mei 2014

TEKS UCAPAN YBHG DATO' KETUA PENGARAH SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN BAGI BULAN MEI 2014

TEKS UCAPAN KETUA PENGARAH
PERHIMPUNAN BULANAN
DI PANGGUNG SARI, BANGUNAN SERI UTAMA,
KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR
TARIKH
29 MEI 2014 (KHAMIS)
JAM 8.00 PAGI

Terima kasih   Saudara Pengerusi Majlis  

Yang Berusaha Tuan Haji Shahrudin   Mohd Nor   
Timbalan Ketua Pengarah   (Pembangunan)   

Pengarah-pengarah Bahagian   
Pengarah   Institut Kraf Negara  
Pengurus Besar Syarikat Karyaneka Sdn. Bhd   
Pengurus Kraf Holding Sdn. Bhd.  
dan Warga Kraftangan   semua  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi   Wabarakatuh  , Salam Sejahtera   dan Salam 1Malaysia  

Alhamdulillah,   segala puji dan syukur   saya panjatkan kepada Allah SWT kerana pada hari ini, kita dapat bersama-sama berhimpun untuk menjayakan perhimpunan bulanan pagi Mei 2014 iaitu perhimpunan kali ketiga bagi tahun 2014.  Terlebih dahulu, saya merakamkan ucapan tahniah kepada anggota kerja yang menerima  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) yang telah diadakan pada 21 Mei yang lalu di Dewan Serba Guna Kementerian Pelancongan  dan Kebudayaan  

Sesungguhnya APC   merupakan pengiktirafan kerajaan   ke atas jasa   dan pengorbanan penjawat awam yang bertungkus-lumus dengan ikhlas di dalam  melaksanakan tanggungjawab kepada pembangunan negara .  Penghargaan tahunan ini amat bermakna untuk warga kerja Kraftangan Malaysia  di dalam menyumbang kepada pembangunan industri kraf   di dalam bidang masing-masing.  Saya berharap kepada penerima-penerima terus tingkatkan usaha dan kepada yang tidak menerima   jadikanlah rakan-rakan sekeliling   yang menerima APC sebagai pembakar semangat   dan motivasi untuk bekerja  dengan lebih kuat.

Pada kesempatan ini juga   saya merakamkan selamat datang   dan tahniah   kepada anggota kerja baru   yang mula bertugas   pada 1 April 2014  yang lalu.  Harapan saya agar tuan-tuan dan puan-puan   akan dapat segera menyesuaikan diri dengan keadaan dan   persekitaran yang baru. Saya juga berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan memberikan komitmen yang tinggi  .

Sebagaimana yang kita semua   sedia maklum  bulan Mei merupakan bulan kita semua  sebagai penjawat awam menyambut hari pekerja. Sambutan ini bukan hanya dilihat sebagai sambutan semata-mata  malah perlu didalami dan dipelajari apa yang terkandung di sebalik sambutan ini.  Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam amanatnya sempena sambutan Hari Pekerja menyarankan lima (5)  kriteria bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pada  zaman ini  yang menuntut kepada   kepantasan dan keberkesanan kerja. 

Kriteria-kriteria tersebut ialah berilmu, kebolehpercayaan, budaya amalan kerja terbaik, semangat patriotik dan yang terakhir ialah keberhasilan yang berteraskan outcomes based.  Oleh itu   besarlah harapan saya   agar kriteria-kriteria ini diterapkan di kalangan anggota kerja Kraftangan Malaysia.  Walaupun sebahagian besar kriteria-kriteria ini   telah ada di dalam diri masing-masing namun perlulah kita melihat kembali atau check and balance  bagi memastikan kita sebagai penjawat awam berada  di landasan yang betul  

Kriteria yang ke-lima dilihat amat penting bagi meningkatkan kualiti kerja  yang bersandarkan kepada petunjuk prestasi utama (KPI) dalam menghasilkan prestasi kerja  yang unggul dan cemerlang.  Saya amat berbangga dan amat berterima kasihkepada semua anggota kerja Kraftangan Malaysia kerana mendahului dan mengamalkan budaya outcome based.  Hasilnya terbukti  , melalui KPI Kraftangan Malaysia yang telah dilaksanakan sejak empat tahun lepas yang dijadikan   akreditasi di dalam scorecard  Menteri Pelancongan  dan Kebudayaan. 

Pencapaian KPI  Kraftangan Malaysia digarapkan di dalam Laporan Tahunan Government Transformation Programme (GTP) 2013. Industri  kraf tangan  berada di belakang industri homestay dan sudah tentunya industri pelancongan menjadi penyumbang utama. Ini bermakna agensi-agensi yang berada di bawah sektor kebudayaan, Kraftangan Malaysia  satu-satunya agensi yang menyumbang kepada scorecard Menteri. 

Saya suka sekali lagi  mengulangi pencapaian Minister Key Performance Indec (MKPI) untuk Kraftangan Malaysia  yang ditetapkan pada tahun 2013  ialah sejumlah RM350 juta  dan pencapaiannya ialah sebanyak RM409 juta. Seterusnya  tahun 2014 MKPI yang ditetapkan ialah RM430 juta.  Justeru, saya menyarankan dan bersungguh-sungguh berharap agar kita semua bekerja dengan lebih kuat dan tekun   bagi mengulangi pencapaian 2013 untuk tahun 2014  .

Dalam suasana bekerja di era baru yang mementingkan pencapaian   dan berkehendakkan kita semua melaksanakan Program Transformasi Kerajaan (GTP)  dan  Program Transformasi Ekonomi (ETP) sudah tentunya menuntut kita semua mengamalkan keseimbangan kualiti hidup.  Oleh yang demikian,  tidak dilupakan aktiviti riadah  yang menyumbang kepada kualiti hidup dan seterusnya memberi kesan positif   kepada kualiti kerja.  Baru-baru ini   diadakan sukan mini di peringkat Ibu Pejabat  dan Karyaneka.

Tujuannya ialah sudah tentukan penjagaan kesihatan di  samping memelihara kecergasan serta mengeratkan silaturahim ke arah membina pasukan kerja   yang dinamik.  Saya menyeru agar aktiviti-aktiviti sebegini diteruskan walaupun dalam keadaan sederhana   namun mempunyai impak yang tinggi  untuk organisasi  dan warga kerja semua.  Berikutan daripada ini juga Pengurusan Kraftangan Malaysia bersama Kelab Sukan Kraftangan Malaysia meluluskan   penganjuran Pesta Sukan Tahunan Kraftangan Malaysia  yang akan bermula pada 20 hingga 22 Jun  di Tanjung Bidara Beach Resort,  Melaka. 

Oleh itu, besarlah harapan saya agar sukan tahunan ini dapat dijayakan   dengan sempurna dan melibatkan semua anggota kerja di peringkat ibu pejabat dan cawangan negeri.  Sukan tahunan ini sahajalah menjadi medan untuk kita berkumpul, bersukan dan mengeratkan lagi hubungan sesama kita. 

Walau apa pun cara kita   mentafsirkannya   namun penting bagi kita  semua  , sebagai kakitangan awam   menjadikan peristiwa ini    untuk mendorong kita bekerja   dengan ikhlas dan menjadikannya sebagai satu ibadah wajib  , sebagaimana kita menunaikan solat   agar sentiasa diberkati   dalam apa jua pekerjaan   yang dilakukan  

Saya sekali lagi mengucapkan   syabas dan tahniah   kepada semua yang bekerja keras melaksanakan aktiviti-aktiviti  terutamanya HKK  dan Promosi Kerja Kahwin yang baru lalu.  Untuk itu   sama-samalah kita   mempertingkatkan daya usaha bagi menjayakan aktiviti-aktiviti mendatang   seperti Promosi Kraf Aidilfitri  yang akan diadakan pada 12 hingga 23 Julai nanti dan menyusul Promosi Laman dan Taman pada bulan September serta promosi-promosi yang akan diadakan di Pusat Beli-belah dan Promosi Kraf Malaysia di peringkat negeri.

Mengakhiri ucapan saya pagi ini, saya amat berharap semua perancangan aktiviti  dapat dilaksanakan dengan sempurna, diperbaiki   dan ditambah nilai   supaya pencapaian pada tahun 2014 akan lebih cemerlang dan kita semua memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pembangunan industri kraf tanah air.

Sekian,   Wabillahitafik   Walhidayah  . Assalamualaikum   Warahmatullahi   Wabarakatuh.  


Terima kasih

Tiada ulasan: