13 Apr 2015

UCAPAN PENGHARGAAN SEMPENA HKK 2015Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih terutamanya kepada semua warga kerja Kraftangan Malaysia dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Hari Kraf Kebangsaan 2015 ini. Kerjasama dan komitmen yang diberikan amat bermakna dalam menjadikan Hari Kraf Kebangsaan dan semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar sepertima yang dirancang. Terima kasih sekali lagi dan semoga kerjasama sebegini akan berterusan untuk masa-masa akan datang.

Tiada ulasan: