Pengurusan Tertinggi

Ketua Pengarah 
Yang Berusaha Encik Ibrahim bin Ismail

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) 
Yang Berusaha Puan Aididah binti Ibrahim

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) 
 Yang Berusaha Puan 'Ainu Sham binti Haji Ramli