20 Jul 2012

MY INTEGRITI SIRI 4/2012


KEPADA SEMUA WARGA KRAF INTEGRITI SIRI 4/2012 ADALAH BERKAITAN DENGAN RAHSIA KERAJAAN. RAHSIA KERAJAAN TIDAK BOLEH DIDEDAHKAN SEWENANG-WENANGNYA. PENYALAHGUNAAN INI BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB. SEMUA WARGA KERJA KRAFTANGAN MALAYSIA DIMINTA UNTUK MENGAMBIL PERHATIAN YANG SERIUS PERKARA INI.

Tiada ulasan: