24 Feb 2012

TEKS UCAPAN YANG BERBAHAGIA KETUA PENGARAH SEMPENA PERHIMPUNAN BULANAN BAGI BULAN FEBRUARI 2012

TEKS UCAPAN
KETUA PENGARAH
PERHIMPUNAN BULANAN
DI PANGGUNG SARI KRAFTANGAN MALAYSIA
BANGUNAN SERI UTAMA,
KOMPLEKS KRAF KUALA LUMPUR

TARIKH
23 FEBRUARI 2012
(KHAMIS)

JAM
8.15 PAGI


YANG DIHORMATI SAUDARI PENGACARA MAJLIS

YANG BERUSAHA
ENCIK RAMLI  BIN MOHD NOR
TIMBALAN KETUA PENGARAH OPERASI

TUAN HAJI SHAHRUDIN MOHD NOR
TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

PENGARAH-PENGARAH BAHAGIAN

PENGURUS BESAR KARYANEKA SDN. BHD.

DAN WARGA KRAFTANGAN SEMUA

TERLEBIH DAHULU MARILAH SAMA-SAMA KITA PANJATKAN KESYUKURAN KE HADRAT ALLAH SWT KERANA DENGAN LIMPAH KURNIANYA DAPAT KITA MENERUSKAN PROGRAM PERHIMPUNAN BULANAN KALI KEDUA TAHUN 2012.

BAGI MEMULAKAN UCAPAN PAGI INI SAYA MERAKAMKAN TAHNIAH DAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA ANGGOTA KERJA YANG TERLIBAT DALAM MENJAYAKAN HARI INOVASI ANJURAN KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN. SAYA AMAT BERBANGGA KRAF TANGAN MALAYSIA DAPAT MENGGONDOL 5 HADIAH DARIPADA 7 KATEGORI PERTANDINGAN YANG DIANJURKAN IAITU :
1.    TEMPAT PERTAMA PENULISAN ESEI HARI INOVASI
2.    TEMPAT KEDUA INOVASI RAWATAN SISA BUANGAN BATIK
3.    TEMPAT PERTAMA KECERIAAN PEJABAT
4.    TEMPAT KETIGA BOOTH TERBAIK DAN
5.    TEMPAT KETIGA PERKHIDMATAN KAUNTER TERBAIK

PERTANDINGAN SEBEGINI BUKAN SAHAJA MENEMPA NAMA KRAFTANGAN MALAYSIA DI MATA KEMENTERIAN MALAH MEMUPUK DAN MENERAPKAN BUDAYA INOVASI DI KALANGAN ANGGOTA KERJA SELARAS DENGAN SARANAN YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI PADA PEMBENTANGAN BAJET 2012 YANG MENJADIKAN TAHUN 2012 SEBAGAI TAHUN GERAKAN INOVASI NASIONAL.  SAYA MENYARANKAN  AGAR PRESTASI INI DIPERTINGKATKAN DAN DIKEKALKAN PADA TAHUN HADAPAN.

SEBAGAI SEBUAH ORGANISASI YANG MENERAJUI DAN MENGURUSKAN HAL EHWAL INDUSTRI KRAF INSTITUSI INI PERLU DI DOKONG OLEH PEGAWAI DAN KAKITANGAN YANG BENAR-BENAR BERKUALITI SERTA MEMAHAMI MISI, VISI, HALA TUJU DAN PELAN STRATEGI YANG DITETAPKAN IAITU KE ARAH MENYUMBANG KEPADA PENDAPATAN NEGARA.

UNTUK MELAKSANAKAN AGENDA INI  SAYA  MENYERU AGAR WARGA KRAFTANGAN MALAYSIA BERGANDING BAHU BERSAMA-SAMA BERSEDIA MENGHADAPI SEGALA CABARAN AGAR HALA TUJU DAN PELAN STRATEGI YANG DITETAPKAN TERCAPAI MENJELANG TAHUN 2016. SAYA MEMPERINGATKAN KEPADA SEMUA WARGA KERJA AGAR DAPAT MEMBERI KERJASAMA  DAN BERGANDING BAHU MENYOKONG KEPADA PEMBANGUNAN INDUSTRI KRAF NEGARA KE ARAH MENCAPAI SASARAN JUALAN KRAF  KEPADA ANGKA RM340 JUTA  PADA TAHUN INI  DAN  SETERUSNYA MENCAPAI SASARAN RM1 BILLION  DALAM TEMPOH 5 TAHUN IAITU PADA TAHUN 2016. SEPERTI MANA SAUDARA SAUDARI SEDIA MAKLUM HARI KRAF KEBANGSAAN (HKK) KE-10 AKAN BERLANGSUNG PADA 21 MAC  HINGGA 2 APRIL  DAN INI BERMAKNA  HANYA TINGGAL 26 HARI SAHAJA LAGI  UNTUK KITA MEMBUAT PERSIAPAN DAN INI ADALAH PENGANJURAN FESTIVAL YANG AMAT PENTING DALAM KALENDER KRAFTANGAN MALAYSIA. SAYA PERCAYA SETIAP BAHAGIAN  DAN CAWANGAN  SEDANG GIAT MEMBUAT PERSEDIAAN  UNTUK MENYAMBUT HKK  YANG AKAN BERLANGSUNG SELAMA 13 HARI.

PENGANJURAN HKK TAHUN INI MERUPAKAN PENGANJURAN KALI KE-10 DAN SAYA PERCAYA SEMUA ANGGOTA KERJA BERPENGALAMAN DALAM MENGURUSKAN TUGAS MASING-MASING.  WALAUPUN DEMIKIAN  SAYA AMAT BERHARAP  SETIAP JAWATAN KUASA YANG DIBENTUK MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DENGAN SEMPURNA SERTA  MENGIKUT LANDAS-LANDAS DAN PERATURAN YANG DITETAPKAN TERUTAMANYA YANG MELIBATKAN PEMBELIAN DAN PEROLEHAN.


MENYUSURI SUSUR GALUR PENGANJURAN HARI KRAF KEBANGSAAN YANG BERMULA TAHUN 2003 HINGGA KINI KEJAYAAN YANG DICAPAI ADALAH MELALUI REKOD HASIL JUALAN KRAF.  BAGI TAHUN 2012 SASARAN JUALAN YANG DITETAPKAN IALAH RM30 JUTA. INI ADALAH SATU ANGKA YANG BUKAN MUDAH UNTUK DICAPAI. BAGI MEMASTIKAN PENCAPAIAN SASARAN INI KERJASAMA SEMUA ANGGOTA KERJA DALAM MENGGEMBLENG USAHA SECARA BERSEPADU DAN BERPASUKAN  DIPERLUKAN DARIPADA SEMUA ANGGOTA KERJA.  SAYA AMAT BERHARAP SEMUA PERINGKAT ANGGOTA KERJA  BERPERANAN MEMBERI SUMBANGAN  DALAM MENJAYAKAN HKK TAHUN INI.


KEMPEN NILAI-NILAI MURNI TELAH MEMASUKI TAHUN KE-6  PENGANJURANNYA DI PERINGKAT KEMENTERIAN DAN JABATAN.  WALAUPUN DEMIKIAN RAMAI DI KALANGAN KITA MENYEDARI  NILAI-NILAI MURNI INI SEKADAR  KEMPEN BUDI BAHASA NAMUN SALAH SATU PERKARA YANG TERKANDUNG  DI DALAM NILAI-NILAI MURNI INI ADALAH  PENGURUSAN MASA. 


SEBAGAI ANGGOTA KERJA YANG MEMPUNYAI INTEGRITI MASA BEKERJA PERLULAH DIURUSKAN DENGAN BIJAKSANA  DAN ELAKKAN  MEMBAZIR MASA BEKERJA  DENGAN MINUM TERLALU LAMA,  MELAYARI LAMAN WEB YANG TIADA KAITAN DENGAN URUSAN KERJA  SERTA  MENGGUNAKAN MASA PEJABAT UNTUK URUSAN PERIBADI.  SAYA  AMAT MENGAMBIL BERAT PENGURUSAN MASA DEMI MENJAGA NAMA BAIK JABATAN DAN TUGASAN HARIAN DAPAT DISEMPURNAKAN PADA MASA YANG DITETAPKAN.


SEBAGAI MENGAKHIRI UCAPAN PAGI INI SAMA-SAMALAH KITA BERGANDING BAHU MENJAYAKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIRANCANG  PADA TAHUN INI  DEMI MENJADIKAN KRAFTANGAN MALAYSIA  SEBUAH ORGANISASI YANG BERPOTENSI TINGGI SERTA RELEVAN KEPADA USAHAWAN KRAF  DAN INDUSTRI  DI MASA HADAPAN.
wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih.

sekian

Tiada ulasan: