11 Nov 2014

UCAPAN PENGHARGAAN YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN TAN SRI ABDUL AZIZ


Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan kerana telah menyempurnakan Majlis Konvokesyen ke-13 Institut Kraf Negara yang telah diadakan pada 6 November 2014 (Khamis) yang lalu.

"Apa yang penting ialah para graduan perlu lebih kreatif dan inovatif untuk menghasil produk yang mampu menarik perhatian pelancong luar negara mahupun domestik. Kerajaan telah menyedia pelbagai skim dan dana kewangan untuk membantu bakal usahawan memulakan perniagaan. Sebagai modal insan yang berkemahiran dan berdaya saing, graduan IKN perlu berani merebut peluang ini bagi memperkasa dan memperluaskan pasaran kraf ke peringkat global." - petikan ucapan YB Menteri MOTAC sempena Majlis Konvokesyen ke-13 IKN...

Tiada ulasan: